Ви тут: Наукова робота
Русский
English
Deutsch
Français
Monday, 17-02-2020

ВІТАЄМО!!!

Доцента кафедри

економіки і підприємництва

Шевченко Інну Юріївну

 з присудженням

премії Верховної Ради України

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік – за роботу «Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації»

(Постанова Верховної ради України  9410 від 15 січня 2019 року).

 Бажаємо нових наукових здобутків!!!

Ректорат, деканат, колектив кафедри.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ


 

Наукові школи

Факультет управління та бізнесу має високий науковий потенціал. Висока науково-педагогічна кваліфікація фахівців факультету була підставою для створення на його базі відомих наукових шкіл. Під керівництвом відомих вчених плідно діють такі провідні наукові школи:

 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

(наук. керівник 

проф. Дмитрієв І.А.)

Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу

(наук. керівник 

проф. Шинкаренко В.Г.)

 

На факультеті управління та бізнесу щорічно проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, на яких професорсько-викладацький склад та студенти демонструють та обговорюють свої наукові здобутки. У конференціях приймають участь вчені та студенти України, Болгарії, Польщі, Канади, Туркменістану, Китаю, Білорусі та інших країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Результати досліджень публікуються співробітниками факультету у вигляді монографій, а також у наукових фахових виданнях України та за кордоном.