Ви тут: Кафедри / Управління та адміністрування
Русский
English
Deutsch
Français
Friday, 13-12-2019

КООРДИНАТИ КАФЕДРИ

Наша адреса: 61111, м. Харків, вул. Владислава Зубенко (Тимурівців), 3А, факультет управління та бізнесу ХНАДУ (ст. метро «Академіка Павлова»).

Тел.: (057) 738-77-99        mgt@khadi.kharkov.ua

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу»

http://etk.khadi.kharkov.ua

http://etk-journal.khadi.kharkov.ua

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

У відмінності від інших економічних спеціальностей, де акцент робиться на загальноекономічних питаннях, на спеціальності «Менеджмент» передбачається вивчення як економічних дисциплін, так і поглиблене вивчання управлінських, маркетингових і логістичних дисциплін. Це дозволяє випускникам займати на підприємствах практично всі посади: від економіста до керівника.

Підготовка бакалаврів і магістрів орієнтована на формування компетенцій в сфері менеджменту загальних виробничих процесів, функціонального управління автомобільним транспортом, виробничо-економічної аналітики, стратегічного і тактичного управління транспортними, логістичними процесами й ресурсами підприємства.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Підготовлено і здійснено випуск фахівців – 6788 чол.

Видано наукових і методичних матеріалів: всього – 3026 найменувань, в тому числі

підручників і навчальних посібників – 51;

монографій – 38;

стандартів освіти – 12;

наукових статей – 1142.

Гордістю кафедри є випускники. Серед них: 6 докторів Шинкаренко В. Г. (1995 р.), Криворучко О. М. (2007 р.), Дмитрієв І. А. (2010 р.), Маліков В. В. (2013 р.), Попова Н. В. (2017 р.), Аванесова Н. Е. (2017 р.) та 60 кандидатів економічних наук; народні депутати України Залудяк Н.І., Костюченко Н.М., Кононенко Ю.С. та директори АТП Соловйов Н.М. (Дніпропетровськ), Кривенко Н.І. (Чугуїв), Древаль Н.П. (Харків), Кропивцов Н.Ф. (Харків), Болдирєв В.Н. (Харків), Гомозов В.В. (Кременчук), Мигдаль В.П. (Макіївка), Рубаненко А.І. (Алушта), Яворський Г.І. (Харків), Максимюк Н.Л. (Судак), Балін В.А. (Херсон) та провідні фахівці автомобільної та дорожньої галузі.

Вітаємо на сайті нашої кафедри!

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів в галузі знань  «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент» (освітньо-професійні програми:

- «Менеджмент організацій і адміністрування»;

- «Логістичний менеджмент»).


По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом:

– Swiss Montreux Business School - вищого навчального закладу в галузі бізнес-адміністрування в Швейцарії. Цей заклад має багатолітню історію та вищу швейцарську акредитацію у галузі освіти, що признана у всьому світі;

– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища школа управління охороною праці в Польщі (м. Катовиця, Польща).

 

Функціонує наукова школа «Економіка і управління підприємствами транспортного комплексу» (1995 р.).

Видається збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу», який включено до Переліку наукових фахових видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук; реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна); а також включено до міжнародних наукометричних баз даних: Наукова електронна бібліотека eLIBRARY, Index Copernicus (Польща), Scolar Google, Directory of Research Journal Indexing (Індія), КіберЛенінка (Росія).

До наукової роботи активно залучаються студенти. В останні роки кількість публікацій студентів складає понад 150 щорічно. Студенти беруть активну участь у різних наукових конкурсах як вітчизняних, так і зарубіжних. 3а останні десять років перемогу здобули 138 студентів, з яких понад 60 - у всеукраїнському, 15 - у регіональному та понад 60 - у міжнародних конкурсах з питань економіки, фінансів та управління.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

На кафедрі працює 2 доктора, професора та 10 кандидатів економічних наук. Усі дисципліни забезпеченні власною навчально-методичною літературою, у тому числі електронними конспектами лекцій. Кафедра має сучасний комп’ютерний клас, аудиторна площа складає 425 м2.

УВАГА!!!

Для абітурієнтів, які бажають вступити на спеціальність 073 "Менеджмент" за освітніми програмами

– "Менеджмент організацій та адміністрування";

– "Логістичний менеджмент".

На бюджет та контракт
необхідно здати ЗНО за такими предметами:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

тільки на контракт

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія.