Ви тут: Кафедри / Економіки і підприємництва / Збірник наукових праць
Русский
English
Deutsch
Français
Tuesday, 22-10-2019

Адреса видавця:

61002,  вул. Ярослава Мудрого, 25

Харків, Україна

Контактний телефон/факс:

(057) 738-77-87 – відповідальний секретар

Офіційний сайт: http://ppb.khadi.kharkov.ua/

E-mail: blagavikvik@meta.ua

"ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА"

Засновник і видавець  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  (ХНАДУ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ№23528-13368ПР   

від  02.08.2018 року, 

видане Державною реєстраційною службою України

Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» зареєстрований ВАК України у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714 як наукове фахове видання України (економічні науки)