Ви тут: Факультет / Інформація про факультет
Monday, 17-02-2020

Інформація про факультет

         Факультет, як самостійний структурний підрозділ Харківського автомобільно-дорожнього інституту, був заснований в 1966 році з метою підготовки висококваліфікованих економічних кадрів для підприємств автомобільного транспорту й мав назву «Інженерно-економічний факультет». 

          У 1993 році факультет отримав нову назву «Факультет управління та бізнесу».

          На факультеті працюють видатні діячі економічної науки, такі як: д.е.н., проф. Дмитрієв І.А, д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г., д.е.н., проф. Бабич Д.В., д.е.н., проф. Криворучко О.М., д.е.н., проф. Горєлов Д.О., д.держ.-упр., проф. Маліков В.В., д.е.н., проф. Горовий Д.А.

          З 1996 року і по теперішній час факультету управління та бізнесу очолює доктор економічних наук, професор Дмитрієв Ілля Андрійович.

          До складу факультету входять такі кафедри:

Ø Кафедра менеджменту (випускова кафедра);

Ø Кафедра економіки підприємства (випускова кафедра);

Ø Кафедра міжнародної економіки (випускова кафедра);

ØКафедра обліку та аудиту (випускова кафедра);

Ø Кафедра економічної теорії та права;

Ø Кафедра фізичного виховання та спорту.

 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами:

Ø Менеджмент – спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами діяльності)»;

Ø Економіка підприємства – спеціальність «Економіка підприємства (за видами діяльності)»;

Ø Облік та аудит – спеціальність «Облік та аудит»;

Ø Міжнародна економіка – спеціальність «Міжнародна економіка».

 

Факультет готує професіоналів для роботи на підприємствах різних галузей та після отримання теоретичних знань та практичних навичок можуть обіймати керівні посади на підприємствах різних форм власності.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Викладачі факультету управління та бізнесу проводять активну навчальну та методичну роботу, забезпечуючи підготовку студентів з блоку загально-професійних економічних дисциплін. На факультеті багато уваги приділяється розробці сучасних методик викладання фахових дисциплін. Педагогічний колектив факультету управління та бізнесу постійно удосконалює навчальний процес із запровадженням сучасних технологій. Викладачі факультету приділяють велику увагу підвищенню якості та поглибленню змісту викладання.

Практична підготовка студентів факультету здійснюється на підприємствах автомобільного та дорожнього господарства, а також у бізнес-структурах.

Реалізацію професійної освітньої програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету, зокрема високоосвічені науково-педагогічні працівники.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті має місце активна наукова робота. Готуються та захищаються кандидатські та докторські дисертації. Сьогодні факультет управління та бізнесу по праву може пишатися тими науковцями, що зібралися під крилом нашого факультету. Молоді кандидати наук становлять, поряд з більш досвідченими колегами, базис для подальшого розвитку економічної, управлінської та правової науки на факультеті. Колектив вчених Факультету управління та бізнесу складається з викладачів, які мають щире бажання реалізувати себе та приносити користь людям.  

Отримання якісної освіти – це наполеглива особиста праця. Але завжди поряд зі студентами справжні інтелектуали – викладачі ФУБу. Вони друзі для кожного студента та готові завжди надати необхідну допомогу.

Студенти факультету управління та бізнесу беруть участь у наукових дослідженнях з бюджетної й господарчої тематики кафедр, у наукових конференціях, республіканських і міських конкурсах на кращу студентську наукову працю, є авторами й співавторами наукових статей. Студенти ФУБу є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад та науково-практичних конференцій.

                                      МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Факультет має гарну матеріально-технічну базу. Він розташований в окремому навчальному корпусі. Матеріально-технічна база факультету налічує 6 комп’ютерних класів, у яких розміщено майже 100 комп’ютерів, працює 25 аудиторій, спеціалізовані кабінети, спортивний зал, зал аеробіки, бібліотека, читальна зала. У навчальному процесі кафедри використовують інформаційні та мережеві технології. Спортивний зал обладнаний сучасними тренажерами для підтримки спортивної форми студентів, викладачів і співробітників факультету. Є також оздоровчий профілактичний комплекс. Студентам з інших міст і регіонів надається гуртожиток, оснащений комп'ютерним класом і спортивною залою.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

За активне спортивне життя на факультеті відповідає кафедра фізичного виховання та спорту.  На кафедрі працює 25 спеціалістів високої кваліфікації: заслужені тренера України, судді міжнародної та національної категорії, заслужені майстри спорту, чемпіони Світу та Європи, майстри спорту СРСР та України. Студенти ФУБу входять до складу збірних команд університету, які є постійними чемпіонами серед ВНЗ м. Харкова. Крім того, студенти ФУБу беруть участь у збірних командах нашого університету з таких видів спорту, як: футболу, вільної та греко-римської боротьби, аеробіки, лижного спорту, карате, гирьового спорту, легкої атлетики, художньої гімнастики, регбі, боксу, тхеквандо.

Серед основних досягнень роботи кафедри ФВіС протягом багатьох років є утримання лідерства у Спартакіаді ВНЗ м. Харкова, як серед студентів так і серед викладачів. В цьому велика заслуга колективу кафедри, яку очолює доцент Микола Федорович Курилко, суддя Національної категорії, делегат федерації футболу України у «Прем’єр-Лізі», Віце-президент асоціації студентського футболу країни. Декан ФУБу професор Ілля Андрійович Дмитрієв, у минулому спортсмен, кандидат у майстри спорту з біатлону та російських шашок, приділяє велику увагу розвитку спортивного життя на факультеті.

 

 

СТУДЕНТИ – НАША ГОРДІСТЬ

Сьогодні факультет управління та бізнесу може по праву пишатися студентами, які мають щире бажання займатися наукою, й вже зараз приймають активну участь у науковому житті факультету та міста.

Такі високі показники свідчать про наявність на факультеті талановитої цілеспрямованої молоді, яка вже сьогодні будує своє світле майбутнє за допомогою власної праці, наполегливості та тяжіння до знань!

Але, незважаючи на велику потребу у часі на підготовку якісних наукових робіт для конференцій, конкурсів тощо, наші студенти знаходять час й на відвідування лекцій та відмінне складання сесій. А крім того, й на відпочинок!

Студенти факультету приймають активну участь у культурному  житті країни.

 

                                             

ПЕРСПЕКТИВИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Факультет управління та бізнесу виховав багато видатних особистостей. Багато з них стали керівниками автотранспортних підприємств, представники державної влади, бізнесу тощо. Багато випускників факультету обрали для себе подальший професійний шлях на теренах науки. Так серед випускників факультету є доктори наук, кандидати економічних та технічних наук.

Сьогодні факультет не зупиняється на досягненнях та впевнено крокує далі, ставить нові перспективні завдання, серед яких підвищення якості навчання, удосконалення матеріально-технічної бази, продовження славетних традицій факультету управління та бізнесу тощо.

Керівництво факультету робить все можливе, щоб факультет займав своє гідне місце серед факультетів ХНАДУ. Молоде покоління, у свою чергу, прикладає всі свої знання і сили для ефективного використання молодіжного потенціалу факультету на благо факультету управління та бізнесу і ХНАДУ.